Skip to content

Integritetspolicy

Information om personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling tillhandahålls under Europeiska Parlamentet och fullmäktig (EU) Reglering 2016/679 för att skydda fysisk person i samband med personuppgifter (hädanefter reffererad som "GDPR") till representanter av kunder och affärspartners av ATREA s.r.o.

ATREA s.r.o IC (bolags ID): 63144476, registrerat kontor på Ceskoslovenske armady 32, 466 05 Jablonec nad Nisou, Tjeckien, registrerat i det kommersiella registret som upprätthålls av distriktsdomstolen i Usti nad Labem, Sektion C, Inlägg 9061 (hädanefter hänvisas "ATREA" som ansvarig. 

Vi behandlar dina personuppgifter inom ramen av nödvändiga syften:

  • Uppfyller skyldigheter för kontrakt
  • Uppfyller skyldigheter för villkor av att tillhandahålla tjänster.
  • Uppfyller skyldigheter för juridiskt ansvar.
  • Uprätthålla av kontaktuppgifter av kunder', och affärspartners' representanter
  • Skicka företagsmeddelanden offerera produkter och tjänster
  • Organisera företagsevent och utnildning inklusive inbjudningar och logi.
  • Personlig åtkomst till våra internettjänster.
  • Tillhandahålla skydd av våra rättigheter

I enlighet med lag nr 480/2004 Coll. om vissa tjänster i informationssamhället använder ATREA dina kontaktuppgifter för att skicka affärsmeddelanden med erbjudanden baserade på automatiserat beslutsfattande inklusive.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Identifieringsuppgifter
För att kunna identifiera dig på ett entydigt sätt behandlar vi personuppgifter inom följande områden: förnamn, efternamn, examenstitel, företag, befattning i företaget.

Kontaktuppgifter
För att kunna kontakta dig behandlar vi personuppgifter inom följande områden: e-postadress, telefonnummer, företagsadress eller kontaktadress.

Uppgifter om expertområde
För att kunna ge dig information om våra produkter och tjänster som matchar dina krav behandlar vi personuppgifter inom följande områden: jobb, kompetensområde, affärsenkäter.

Uppgifter om användning av internettjänster
För att kunna anpassa affärsinformationen efter dina intressen behandlar vi personuppgifter inom följande områden: IP-adress för din enhet och cookie-identifierare.

Vi använder tredje part för att behandla dina personuppgifter. Behandling av personuppgifter på uppdrag av ATREA får endast utföras av personuppgiftsbiträden baserat på ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter göras tillgängliga för andra mottagare såsom statliga myndigheter (Polisen i Tjeckien, domstolar, Finansinspektionen i Tjeckien) inom ramen för utövandet av deras rättsliga befogenheter, parter som arrangerar försäljning, installation och service av våra produkter, eller parter som tillhandahåller tjänster som arrangeras enligt andra agentavtal.

Vi behåller dina personuppgifter så länge avtalet mellan det företag du representerar och ATREA gäller eller så länge du är registrerad för användning av tjänster som tillhandahålls av ATREA.

När avtalet mellan dig (eller det företag du företräder) och ATREA har upphört eller din registrering för användning av tjänster som tillhandahålls av ATREA har löpt ut kommer vi att fortsätta behandla dina personuppgifter endast för de ändamål och under den tid som vi är skyldiga att behålla sådana uppgifter enligt allmänt bindande lagstiftning.

Om du har gett oss ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter i syfte att skicka affärsmeddelanden till dig, kommer vi att behandla sådana uppgifter tills du återkallar ditt samtycke. När perioden för lagring av dina uppgifter eller den period under vilken vi är rättsligt skyldiga att lagra dina uppgifter har löpt ut kommer vi att göra dina personuppgifter anonyma eller radera dem från våra databaser och system.

Vi behandlar dina uppgifter på ett transparent och korrekt sätt i enlighet med GDPR och allmänt bindande lagstiftning. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och rätt att korrigera dem. Om du har gett ditt samtycke till databehandling har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke till behandling och det inte finns någon annan rättslig grund för att behandla dina uppgifter, eller om du uttrycker ditt missnöje med att få affärsmeddelanden, har du rätt att få dina uppgifter raderade eller behandlingen av dem begränsad.

Din rätt att få tillgång till dina uppgifter och dina andra rättigheter utövas genom en skriftlig ansökan med verifierad identifiering och underskrift som skickas per post till ATREA:s adress eller elektroniskt till datalåda jr7n4j2, eller levereras personligen till ATREA.

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter inte är i sin ordning kan du lämna in ett klagomål till byrån för skydd av personuppgifter.

Om du har några frågor om ovanstående information är du välkommen att kontakta oss på gdpr@atrea.com.

I Jablonec nad Nisou, May 24 2018.

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.