Skip to content

Storkök serie

Individuell och intelligent lösning med upp till 99% effektivitet i luftutsuget

Luktfri miljö

Luktfri miljö

Trevlig arbetsmiljö inomhus och ren luft runt visningsköket, hotellrestauranger, skolmatsalar, kaféer och andra lokaler.

Automatisk temperaturreglering

Automatisk temperaturreglering

Helautomatiskt styrsystem med kontinuerlig effektreglering baserat på temperatur och luftfuktighet, utformat speciellt för köksdrift.

Rena ventilationskanaler

Rena ventilationskanaler

Fettfria luftkanaler tack vare högeffektiv filtrering eller inbyggd
UV-C-teknik - nästan 99 % effektivitet.

Skydd av tekniska nätverk

Skydd av tekniska nätverk

Det revolutionerande, slutna ventilerade undertakssystemet ger skydd för inbyggda armaturer, takkonstruktioner och andra tekniska nätverk.

De bästa lukt- och fettfiltren med en kapacitet på upp till 95%

Egen utveckling, konstruktion och produktion

ATREAs lamell- och cyklonfilter är bland de bästa på marknaden. Tack vare sin egen originaldesign har filtren en mycket hög verkningsgrad som gör att inte ens de minsta aerosolpartiklarna från luften kan tränga in i enheterna eller ventilationskanalerna. Cyklonfilter arbetar med 95% effektivitet, plattfilter med 75% effektivitet.

Funktionsschema för separator av cyklontyp

De bästa lukt- och fettfiltren med en kapacitet på upp till 95%

Fettfilter som uppfyller de strängaste europeiska standarderna

ATREA fettfilter har genomgått rigorösa tester vid ett ledande europeiskt DMT-laboratorium. De uppfyller de standarder som krävs för köksdrift - t.ex. det tyska certifikatet VDI 2052, EN 16282 eller DIN 18869-5. De garanterar ett säkert och effektivt arbete.

Placering av avskiljare

Fettfilter som uppfyller de strängaste europeiska standarderna
Ventilationstak för kök

Produkter

Ventilationstak för kök

Utsug över hela området och jämn lufttillförsel i storkök och matsalar.

LED-belysningssystem som säkerställer lämpliga ljusförhållanden. Innovativt lufttillförselsystem  (utan drag) för en behaglig arbetsmiljö. Ett slutet system som förhindrar negativ påverkan av förorenad luft på byggnadskonstruktioner och andra områden.

Mer information...

Storkökskåpor

Produkter

Storkökskåpor

Ett omfattande sortiment av industriella kökskåpor

Ett omfattande sortiment av industriella kökskåpor, från den enkla KUBUS-typen till en intelligent OPTIMA-kåpa med integrerad värmeåtervinningskärna och inbyggda värme-/kylbatterier. De kan användas för alla storlekar och typer av kök. De är kända för sin höga kvalitet och långa livslängd.

Mer information...

Luftbehandlings-aggregat

Produkter

Luftbehandlings-aggregat

Ett komplett sortiment av kompakta luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning, valfritt med inbyggda eller externa tillbehör - vatten- eller elvärme, vattenbaserad eller direkt kylning, avstängningsspjäll och by-pass etc. Tack vare värmeåtervinningsväxlaren i plast är dessa enheter särskilt lämpliga för ventilation av cateringanläggningar. Korsströmsväxlare rekommenderas av hygieniska skäl. motstsrömsväxlare är också undantagna från ErP för köksventilation.

Mer information...

Automatisk driftskontroll

Produkter

Automatisk driftskontroll

Ett styrsystem som utvecklats speciellt för cateringanläggningar.

Den grundläggande funktionsprincipen är detektering av temperaturer över matlagningsområdet och samtidigt i områden utan matlagning med standardrumstemperatur. När dessa värden utvärderas tillhandahålls automatiskt den optimala prestandan för HVAC-systemet. Den uppenbara fördelen med denna konstruktion är att driftskostnaderna för fläktarna och behovet av uppvärmning av uteluft minskar med upp till 40 %.

Mer information...

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.