Skip to content

Bostad Serie


Ventilationsaggregat för bostäder med värmeåtervinning används för komfortventilation med konstant tryck i lägenheter och flerfamiljshus. Vi erbjuder ett enhetligt sortiment av ventilationsaggregat DUPLEX EC5 för horisontell montering (inklusive den mycket populära versionen för undertak med ett djupmått på 290 mm) och DUPLEX ECV5 för vertikal placering i en byggnad.

ATREA erbjuder också billigare lösningar för grossister eller för stora projekt där priset är den viktigaste frågan. Dessa DUPLEX Easy-enheter har ett hölje av EPP men är utrustade med komponenter av högsta kvalitet och når en värmeåtervinningseffektivitet på upp till 92 %.

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.