Skip to content
Om oss

Om oss

Vilka vi är

Vi är ett familjeföretag.

Vi är oberoende, ärliga i utveckling och produktion och som ett resultat är vi framgångsrika i många länder i världen.

Vi är ett socialt ansvarstagande företag, vår stiftelse hjälper utvalda projekt och aktiviteter.

Vi lägger tonvikten på respekt, teknik och mänsklig inställning.

Vilka vi är

Familjeföretag

ATREA s.r.o. grundades 1990 av Ing. Petr Morávek, CSc, och hans son Daniel i en tvättstuga i deras familjehus.  Tack vare vår grundares tekniska kunnande, flexibiliteten hos ett privat familjeföretag och en aktiv affärspolicy har ATREA blivit en av de största tillverkarna av ventilationsutrustning på den europeiska marknaden med över trettio års erfarenhet.

Familjeföretag

Högteknologisk fabrik

ATREA har för närvarande cirka 400 anställda i nio länder.  Företagets tillverkningsanläggning ligger i Tjeckien – Jablonec nad Nisou, ca 20 km från gränsen till Tyskland. Produktionsanläggningens yta är ca 16.000 m² med ytterligare planerad expansion under de närmaste åren. Tillverkningsanläggningen omfattar toppmoderna robotmaskiner och avancerad automation 4.0., vilket resulterar i tillverkning av topprodukter.

Högteknologisk fabrik

Policy för tillverkning

ATREA är en av de ledande europeiska tillverkarna av ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Företagets produktionsprogram fokuserar huvudsakligen på ventilationsaggregat, men de tillverkar också innovativa och exceptionella produkter för ventilation av storkök och företaget är vidare aktivt inom passivhus och energibesparande lösningar. Till skillnad från de flesta konkurrerande företag är en viktig del av företagets framgång den maximala kontrollen av strategiska komponenter i det egna produktionsprogrammet. Företaget utvecklar och tillverkar således sina egna värmeåtervinningsväxlare samt sitt egna styrsystem, som är direkt anpassat till ATREAs ventilationsaggregat.

Policy för tillverkning

Teknisk innovation

ATREAs framgång ligger därför främst i grundarnas och hela utvecklingsteamets ständiga tekniska innovation och djupa tekniska kunnande. Utvecklingen av strategiska komponenter och trycket på ständig innovation möjliggör därmed största möjliga ledarskap över konkurrensen genom innovativa och unika produkter av högsta kvalitet och penetration till de krävande västmarknaderna där tillverkare av lägre kvalitet är svåra att genomdriva.

Teknisk innovation

Handelspolitik

ATREA är ett multinationellt företag som bygger upp ett holdingbolag med europeiska dotterbolag. Eftersom det är ett familjeföretag styrs dess affärspolitik av en strävan att uppnå den mest slimmade och effektiva strukturen.


Detta gör företaget mycket aktivt och flexibelt i sina affärsstrategier, vilket gör det möjligt att agera flexibelt på lokala och internationella rörelser på HVAC-marknaden jämfört med företagsstrukturer.

Detta gör ATREA till marknadsledare i Tjeckien, Slovakien och Rumänien och en av de ledande aktörerna på marknaden i Tyskland, där företaget har byggt upp en stark representation genom ett partnerskap som varat i mer än 20 år.  Totalt är ATREA närvarande på mer än 30 utländska marknader, inklusive Tyskland, men även till exempel i Storbritannien, Schweiz, Danmark eller Australien och Nya Zeeland, och har byggt upp ett holdingbolag med egna dotterbolag. För närvarande ingår dotterbolag i Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Polen, Kroatien, Österrike och Danmark.

Handelspolitik

Eget ackrediterat laboratorium

ATREA har sitt egna testlaboratorium Airlab, som är internationellt erkänt, certifierat och ackrediterat laboratorium för mätning av HVAC-enheter med värmeåtervinning. Detta gör det möjligt för företaget att agera flexibelt på sina egna utvecklingstrender och samarbeta med internationella aktörer som PHI Institute eller Eurovent.

Eget ackrediterat laboratorium

EVIA

ATREA är också medlem i den framstående Evia-gruppen, som samlar de viktigaste och största europeiska tillverkarna. European Ventilation Industry Association (EVIA) grundades i Bryssel i juli 2010. EVIA:s uppdrag är att representera ventilationsindustrins åsikter och intressen och fungera som en plattform mellan alla relevanta europeiska intressenter inom ventilationssektorn, såsom beslutsfattare på EU-nivå samt våra partners i EU:s medlemsländer.

EVIA

Certifiering

Att företagets produkter håller högsta kvalitet bevisas av att de innehar de mest krävande internationella certifieringarna:

Passive House Institute
Passive House Institute
EC Declaration of Conformity
EC Declaration of Conformity
ErP 2018
ErP 2018
EAC
EAC

Stiftelsen ATREA

Under 2020, i en djup kris orsakad av coronaviruset, beslutade ATREA att ägna sina ansträngningar mer åt stödprogram så att framgången för ett internationellt verksamt företag hjälper till att stödja lokala hälso-, sociala och utbildningsprojekt och även egna anställda i händelse av svåra livssituationer.

Mer information...

Stiftelsen ATREA

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.