Skip to content

Lägenhetsbyggnader

Centralt eller decentraliserat system

Valet av ventilationssystem väljs typ och storlek på enheten. I ett decentraliserat system finns det ett litet luftbehandlingsaggregat med lika tryck i varje lägenhet, som endast ger luftväxling för den lägenheten.
För central ventilation finns ett gemensamt luftbehandlingsaggregat, dimensionerat efter antalet lägenheter. Tillsammans med lägenheternas VAV-boxar ger det oberoende ventilation för varje lägenhet efter behov. Centrala ventilationssystem kan också användas för ventilation av kontorsbyggnader, skolor etc.

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.