Skip to content
Bloki mieszkalne

Bloki mieszkalne

System centralny lub zdecentralizowany

W zależności od wyboru systemu wentylacji dobierany jest rodzaj i wielkość urządzenia. W systemie zdecentralizowanym w każdym mieszkaniu znajduje się niewielka centrala klimatyzacyjna o jednakowym ciśnieniu, zapewniająca wymianę powietrza tylko dla tego mieszkania. W przypadku wentylacji centralnej istnieje jedna wspólna centrala wentylacyjna, zwymiarowana w zależności od liczby mieszkań. Wraz ze skrzynkami mieszkalnymi VAV zapewnia niezależną wentylację każdego mieszkania w zależności od potrzeb. Centralny system wentylacji może być również stosowany do wentylacji budynków biurowych, szkół itp.

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.