Skip to content
Leiligheter

Leiligheter

Sentral eller desentralisert system

Valg av ventilasjonssystem bestemmer typen og størrelsen på enheten. I et desentralisert system er det en liten, trykkregulert ventilasjonsenhet i hver leilighet som kun sørger for luftutveksling i den enkelte leiligheten.
I et sentralt ventilasjonssystem er det én felles ventilasjonsenhet som er tilpasset antall leiligheter. Sammen med individuelle VAV-bokser i hver leilighet, gir det uavhengig ventilasjon etter behov. Sentrale ventilasjonssystemer kan også brukes for ventilasjon av kontorbygg, skoler og lignende.

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.