Skip to content

Privatumo politika

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą, pateiktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentą Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos susijus su asmens duomenų tvarkymu (toliau – „BDAR“), ATREA s.r.o. klientų ir verslo partnerių atstovams.

ATREA s.r.o., ĮC (Įmonės kodas): 63144476, registruotos buveinės adresas Čekoslovakų armijos 32, 466 05 Jablonec nad Nisou, Čekijos Respublika, įregistruota Komerciniame registre, kurį palaiko Ústí nad Labem regioninis teismas, C skiltis, įrašas 9061 (toliau vadinama „ATREA“) kaip duomenų valdytojas šiuo informuoja laikydamasis BDAR dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo ir jūsų teisių.

Tvarkome jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai būtina šiems tikslams:

  •     Įgyvendinti sutartinius įsipareigojimus
  •     Įgyvendinti paslaugų teikimo sąlygų keliamus įsipareigojimus
  •     Įgyvendinti teisinius įsipareigojimus
  •     Palaikyti klientų ir verslo partnerių atstovų kontaktinius duomenis
  •     Siųsti verslo pranešimus su prekių ir paslaugų pasiūlymais
  •     Organizuoti verslo renginius ir mokymus, įskaitant kvietimus ir apgyvendinimo organizavimą
  •     Suteikti individualizuotą prieigą prie mūsų interneto paslaugų
  •     Užtikrinti mūsų teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

Laikydamiesi Įstatymo Nr. 480/2004 Sb., dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ATREA naudoja jūsų kontaktinius duomenis verslo pranešimams su pasiūlymais siųsti, remdamasi automatiniu sprendimų priėmimu, įskaitant profilavimą, kol nepareikšiate nesutikimo su šiuo jūsų kontaktinių duomenų naudojimu.

Tvarkome šias asmens duomenų kategorijas:

Identifikaciniai duomenys
Tam, kad galėtume jus vienareikšmiškai identifikuoti, tvarkome asmens duomenis šioje apimtyje: vardas, pavardė, mokslo laipsnis, įmonė, pareigos įmonėje.

Kontaktiniai duomenys
Tam, kad galėtume su jumis susisiekti, tvarkome asmens duomenis šioje apimtyje: el. pašto adresas, telefono numeris, įmonės adresas ar kontaktinis adresas.

Ekspertizės srities duomenys
Tam, kad galėtume jums pateikti informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas, atitinkančias jūsų poreikius, tvarkome asmens duomenis šioje apimtyje: darbas, ekspertizės sritis, verslo anketos.

Duomenys apie interneto paslaugų naudojimą
Tam, kad galėtume pritaikyti verslo informaciją atsižvelgdami į jūsų interesus, tvarkome asmens duomenis šioje apimtyje: jūsų įrenginio IP adresas ir slapukų identifikatoriai.

Siekiame trečiųjų šalių paslaugų, kad galėtume tvarkyti jūsų asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymas ATREA vardu gali būti atliekamas tik tvarkytojų, pagal asmens duomenų tvarkymo sutartį.

Tam tikromis aplinkybėmis jūsų asmens duomenys gali būti prieinami kitiems gavėjams, pavyzdžiui, valstybinėms institucijoms (Čekijos Respublikos policijai, teismams, Čekijos Respublikos Finansų valdžiai) vykdant jų teisėtus įgaliojimus, šalims, kurios organizuoja mūsų produktų pardavimą, įdiegimą ir aptarnavimą, arba šalims, teikiančioms paslaugas pagal kitas agentūrines sutartis.

Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol galioja sutartis tarp jūsų atstovaujamos įmonės ir ATREA arba tol, kol galioja jūsų registracija naudotis ATREA teikiamomis paslaugomis.

Po sutarties tarp jūsų (ar jūsų atstovaujamos įmonės) ir ATREA nutraukimo arba jūsų registracijos naudotis ATREA teikiamomis paslaugomis pasibaigimo, jūsų asmens duomenis toliau tvarkysime tik tiems tikslams ir laikotarpiui, kiek mums to reikalauja bendrai taikomi teisės aktai.

Jei esate suteikę mums sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis verslo pranešimų siuntimo tikslais, tuos duomenis tvarkysime iki tol, kol atšauksite savo sutikimą. Kai pasibaigs jūsų duomenų saugojimo laikotarpis arba laikotarpis, kuriam teisės aktai mums įpareigoja saugoti jūsų duomenis, padarysime jūsų asmens duomenis anonimiškais arba ištrinsime juos iš mūsų duomenų bazių ir sistemų.


Tvarkome jūsų duomenis skaidriai ir tinkamai, laikydamiesi BDAR ir bendrai taikomų teisės aktų. Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir teisę juos taisyti. Kai esate suteikę sutikimą duomenų tvarkymui, bet kada galite atšaukti tokį sutikimą. Jei norite atšaukti savo sutikimą duomenų tvarkymui ir nėra kito teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui, arba jei išreikšiate nesutikimą gauti verslo pranešimus, turite teisę prašyti ištrinti jūsų duomenis ar apriboti jų tvarkymą.

Savo teisę susipažinti su savo duomenimis ir kitas teises galite įgyvendinti pateikdami rašytinį prašymą su patvirtinta tapatybe ir parašu, siųsdami paštu į ATREA adresą arba elektroniniu būdu į duomenų dėžutę jr7n4j2, arba asmeniškai pristatyti ATREA.

Jeigu manote, kad jūsų duomenų tvarkymas nėra tinkamas, galite pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

Jeigu turite klausimų dėl aukščiau pateiktos informacijos, prašome susisiekti su mumis el. paštu gdpr@atrea.com.

V Jablonec nad Nisou, 2018 m. gegužės 24 d.

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.