Skip to content

Politika o zaštiti privatnosti

Informacije o obradi osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba (u daljnjem tekstu „Opća uredba o zaštiti podataka“) koje se omogućavaju predstavnicima klijenata i poslovnih partnera društva ATREA s.r.o.

ATREA s.r.o., IC (Identifikacijski broj): 63144476, s registriranim uredom na Ceskoslovenske armady 32, 466 05 Jablonec nad Nisou, Republika Češka, upisana u Registar trgovačkih društava pri Regionalnom sudu u Usti nad Labem, Section C, Insert 9061 (u daljnjem tekstu „ATREA“) kao voditelj obrade podataka, obavještava vas o obradi vaših osobnih podataka i vašim pravima u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

  • Ispunjavanje obveza koje proizlaze iz ugovora;
  • Ispunjavanje obveza koje proizlaze iz uvjeta pruženih usluga;
  • Ispunjavanje obveza koje proizlaze iz pravnih obveza;
  • Održavanje kontaktnih podataka o predstavnicima klijenata i poslovnih partnera;
  • Slanje poslovnih obavijesti kojima se nude proizvodi i usluge;
  • Organizacija poslovnih događanja i obuka uključujući pozivnice i organizaciju smještaja;
  • Personalizirani pristup našim internetskim uslugama; ▪ Pružanje zaštite vaših prava i opravdanih interesa.

U skladu sa Zakonom br. 480/2004 Coll. o uslugama informacijskog društva, ATREA koristi vaše kontaktne podatke kako bi slala poslovne obavijesti s ponudama koje se temelje na automatskom donošenju odluka i profiliranju dok ne izrazite neslaganje s ovakvim korištenjem vaših kontaktnih podataka.

Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

Identifikacijski podaci
Kako bismo vas mogli jasno identificirati, obrađujemo vaše osobne podatke u odnosu na sljedeće stavke: ime, prezime, stupanj obrazovanja, tvrtka, pozicija u tvrtki.

Kontaktni podaci
Kako bismo mogli stupiti u kontakt s vama, obrađujemo vaše osobne podatke u odnosu na sljedeće stavke: adresa elektroničke pošte, telefonski broj, adresa tvrtke i kontakt adresa.

Podaci u svezi sa stručnim područjem
Kako bismo vam pružili informacije o našim proizvodima i uslugama koje odgovaraju vašim zahtjevima, obrađujemo vaše osobne podatke u odnosu na sljedeće stavke: posao, stručno područje, poslovni upitnici.

Podaci o korištenju internetskih usluga
Kako bismo prilagodili poslovne informacije vašim interesima, obrađujemo osobne podatke u odnosu na sljedeće stavke: IP adresa uređaja i identifikacija kolačića.

Koristimo treće strane za obradu vaših osobnih podataka. Obradu osobnih podataka u ime ATREA e može provesti samo osoba zadužena za obradu podataka u skladu s ugovorom o obradi osobnih podataka.

Pod određenim uvjetima vaši će osobni podaci biti dostupni drugim primateljima kao što su državna tijela (Policija Republike Češke, Financijska agencija Republike Češke) u skladu s njihovim pravnim ovlastima, stranama koje potpisuju kupoprodajne ugovore, ugrađuju i servisiraju naše proizvode ili stranama koje pružaju usluge u skladu s drugim agencijskim ugovorima.


Čuvamo vaše osobne podatke tijekom razdoblja trajanja ugovora između društva kojeg predstavljate i ATREA-e ili tijekom trajanja vaše registracije za korištenje usluga ATREA-e.

Nakon što se ugovor između vas (ili tvrtke koju predstavljate) i ATREA-e raskine ili vaša registracija za korištenje usluga ATREA-e istekne, nastavit ćemo obrađivati vaše osobne podatke samo u svrhe i tijekom vremena tijekom kojeg smo obvezni čuvati takve podatke u skladu s nadležnim zakonom.

Ako nam date odobrenje za obradu vaših osobnih podataka u svrhe slanja poslovnih obavijesti, obrađivat ćemo takve podatke dok ne opozovete vaše odobrenje.

Kada razdoblje čuvanja vaših podataka ili razdoblje tijekom kojeg smo pravno obvezni čuvati vaše podatke završi, vaši osobni podaci bit će anonimni ili izbrisani iz naših podatkovnih baza i sustava.


Obrađujemo vaše podatke na transparentan i odgovarajući način koji je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i nadležnim zakonima. Imate pravo pristupa vašim podacima i pravo na ispravke. Kada nam date odobrenje za obradu podataka, imate pravo opozvati to odobrenje u bilo koje vrijeme. Ako želite opozvati vaše odobrenje za obradu i ako nema pravnog razloga za obradu vaših podataka ili ako ne pristajete na slanje poslovnih obavijesti, imate pravo na brisanje podataka ili ograničavanje obrade.

Vaše pravo na pristup podacima i vaša druga prava provode se uz pisanu prijavu s jasnom identifikacijom i potpisom koja se šalje na adresu elektroničke pošte ATREA-e ili elektronički na pretinac jr7n4j2 ili se dostavlja osobno u ATREA-u.

Ako smatrate da obrada vaših podataka nije propisno provedena, možete uložiti žalbu u Uredu za zaštitu osobnih podataka.

Ako imate bilo kakva pitanja u svezi s gore navedenim informacijama, molimo vas da nas kontaktirate na gdpr@atrea.com.

U Jablonec nad Nisou, 24. svibnja 2018.

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.