Skip to content

Politica de confidențialitate

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate reprezentanților clienților și partenerilor de afaceri ai ATREA ROMANIA în temeiul Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliulu privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea cu caracter personal (denumit în continuare „GDPR”).

ATREA ROMANIA, IC (nr. identificare Societate): RO35157319, cu sediul social in: Str Ion Creanga, Nr 10K, Romania, oras Otopeni, Judet Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului J23/4180/2016 (denumit în continuare „ATREA”), în calitate de operator, vă informează prin prezentul document, în conformitate cu prevederile GDPR, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile dumneavoastră.

Noi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal potrivit domeniului de aplicare necesar scopurilor noastre următoare:

  • îndeplinirea obligațiilor care decurg din contracte;
  • îndeplinirea obligațiilor care decurg din condițiile serviciilor furnizate;
  • îndeplinirea obligațiilor potrivit răspunderii legale;
  • păstrarea datelor de contact ale reprezentanților clienților și partenerilor de afaceri;
  • transmiterea de anunțuri de afaceri referitoare la furnizarea de produse și servicii;
  • organizarea de evenimente de afaceri și instruire, inclusiv invitații și aranjamente privind cazare;
  • acces personalizat la serviciile noastre de internet;
  • sigurarea protecției drepturilor noastre și a intereselor noastre justificate.

În conformitate cu Legea nr. 480/2004 privind unele servicii ale societății informaționale, ATREA utilizează datele dumneavoastră de contact pentru a trimite anunțuri de afaceri cu oferte bazate pe decizii luate în mod automat, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția situației în care vă exprimați dezacordul în legătură cu utilizarea datelor dumneavoastră de contact.

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date de identificare
Pentru a vă putea identifica fără ambiguitate, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, titlul de diplomă, societatea, funcția în cadrul societății.

Date de contact
Pentru a vă putea contacta, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa societății sau adresa de contact.

Domeniul datelor de expertiză
Pentru a vă oferi informații despre produsele și serviciile noastre care corespund cerințelor dumneavoastră, prelucrăm date cu caracter personal cu privire la următoarele: loc de muncă, domeniu de expertiză, chestionare de afaceri.

Date privind utilizarea serviciilor de Internet
În vederea ajustării informațiile de afaceri pentru a corespunde interesului dumneavoastră, prelucrăm date cu caracter personal cu privire la următoarele: adresa IP a dispozitivului dumneavoastră și identificatorii cookie.

Colaborăm cu părți terțe pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal în numele și pe seama ATREA poate fi efectuată numai de către Persoane împuternicite pe baza unui acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În anumite circumstanțe, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi puse la dispoziția altor destinatari, cum ar fi autoritățile statului (Poliția din Republica Cehă, instanțele judecătorești, Autoritatea financiară din Republica Cehă), în vederea exercitării autorității lor legale, părțile luând măsuri pentru vânzarea, instalarea și mentenanța produselor noastre sau pentru a furniza servicii în conformitate cu alte contracte de agenție.


Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata contractului încheiat între societatea pe care o reprezentați și ATREA sau pe durata înregistrării dumneavoastră pentru utilizarea serviciilor furnizate de ATREA.

Ulterior rezilierii contractul dintre dumneavoastră (sau societatea pe care o reprezentați) și ATREA sau ulterior expirării înregistrării dumneavoastră pentru utilizarea serviciilor furnizate de ATREA, vom continua să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile și pentru durata pentru care suntem obligați să păstrăm aceste date, în conformitate cu legislația general obligatorie.

Dacă ne-ați oferit consimțământul de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a vă trimite anunțuri de afaceri, vom prelucra astfel de date până la retragerea acordului dumneavoastră.

Odată ce perioada de păstrare a datelor dumneavoastră sau perioada pentru care suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele dumneavoastră s-a încheiat, vă vom anonimiza datele cu caracter personal sau le vom șterge din bazele de date și sistemele noastre.


Prelucrăm datele dumneavoastră într-o manieră transparentă și corectă, în conformitate cu prevederile GDPR și legislația general obligatorie. Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră și dreptul la rectificarea acestora. Atunci când vă oferiți consimțământul pentru prelucrarea datelor, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Dacă doriți să vă retrageți consimțământul dumneavoastră cu privire la prelucrare și nu există niciun alt motiv legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sau dacă vă exprimați dezacordul cu privire la trimiterea de anunțuri de afaceri, aveți dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră sau la restricționarea prelucrării acestora.

Dreptul dumneavoastră de acces la datele dumneavoastră și celelalte drepturi ale dumneavoastră pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, cu identificare și semnătură verificate, trimisă prin poștă la adresa ATREA sau electronic în caseta de date jr7n4j2 sau livrată personal la sediul ATREA.

Dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu este realizată corespunzător, puteți depune o plângere la Biroul pentru protecția datelor cu caracter personal. Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile de mai sus, contactați-ne la gdpr@atrea.com.

Otopeni, Ilfov 24.05.2018

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.