Skip to content

Skolventilation

Publicerad:

Skola i Chojno, Polen

Den termiska moderniseringen av skolan i Chojna genomfördes tack vare bidrag från det lokala programmet PL "Polish Order".

I det här projektet var akustiken den viktigaste parametern för konstruktören. ATREAs produkter är bland de tystaste kanalfria enheterna på marknaden. Driften av ventilationsaggregatet kommer inte att hindra lärarna från att hålla lektioner.

Luftbehandlingsenheten DUPLEX Inter 850 kräver ingen kondensatdränering, vilket gör installationen snabb och enkel.

Genomförande: 2022

Utrustning:
13 st DUPLEX Inter 850


Skola i Chojno, Polen

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.