Skip to content

Skolventilation

Publicerad:

Grundskola Vladimir Nazor Sv. Ilija, Kroatien

Den nya byggnaden för grundskolan "Vladimir Nazor" i Sveti Ilija, som inkluderar skolans idrottshall, färdigställdes 2021.

Skolan byggdes enligt de modernaste standarderna för arkitektur, och vi är mycket hedrade över att konstruktörerna gav oss sitt förtroende för den del av ventilationssystemet i klassrummen och köket. Det var oerhört viktigt att uppfylla normerna för buller, med tanke på att ventilationsaggregaten är placerade i klassrummen, och ATREA DUPLEX Inter 850 passar perfekt in i dessa med en ljudnivå på upp till max 32 dB(A).

Genomförande: 2021

Utrustning:
20 st DUPLEX Inter 850
1 st DUPLEX MultiEco-N 2500
1 st OPTIMA värmeåtervinningskåpa

Grundskola Vladimir Nazor Sv. Ilija, Kroatien #1
Grundskola Vladimir Nazor Sv. Ilija, Kroatien #2

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.