Skip to content

DUPLEX Basic
1400–15100

 • Вътрешен монтаж

 • Топлообменник с кръстосан поток

 • 75% ефективност на рекуперация на топлина

 • 100% адаптируем

 • Всички регистри са вградени

 • Plug´n´Play

Summary marketing catalogue DUPLEX Basic

Technical catalogue DUPLEX 1400–15100 Basic

Най-ново поколение ОВК модули с кръстосани рекуперативни топлообменници. Тази серия е по-евтина версия на висококачествената сродна серия DUPLEX Multi. Серията DUPLEX Basic е с топлообменник с кръстосан поток с ефективност на рекуперацията на топлина до 75% и с два вида системи за управление - системата за управление от висок клас RD5 с възможност за свързване към интернет или по-икономичната система за управление CPM със сензорен контролер за управление CPА или с елемент за управление с потенциометър CP 10 RA.
Модулите са предназначени изключително за приложения, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията.

Универсална интериорна версия с възможност за стоящ или подтаванен монтаж

 • Ефективност на рекуперация на топлина до 75 %
 • Персонализиран според изискванията на клиента
 • Компактно или полукомпактно изпълнение
 • Интегрирано отопление и охлаждане
 • Стандартен уеб интерфейс (само система за управление RD5)
 • Приложение за смартфони
 • Съвместимост с BMS
 • Хигиенна версия съгласно VDI 6022
 • Вентилатори тип EC – топ немско качество
 • Отлични термични свойства
 • Циркулационна клапа                                                 
 • 100% байпас
 • Регулиране по постоянен поток
 • Регулиране по постоянно налягане

Свързани продукти

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.