Skip to content

DUPLEX Basic-V
1400–10100

 • Всички изводи са насочени нагоре

 • Топлообменник с кръстосан поток

 • 75% ефективност на рекуперация на топлина

 • 100% адаптируем

 • Всички регистри са вградени

 • Plug´n´Play

Summary marketing catalogue DUPLEX Basic

Technical catalogue DUPLEX 1400–10100 Basic-V

Изцяло ново поколение от нашите персонализирани ОВК модули с кръстосан рекуперативен топлообменник и с всички изводи насочени нагоре. Философията на тези модули е същата като при серията Basic, но тяхната конструкция е разработена в уникален дизайн с изводи, сочещи нагоре, които спестяват място. Както се подразбира от само себе си - 100% адаптиране към проекта, до 75% ефективност на рекуперация на топлината, интегрирано отопление и охлаждане и отлична компактност .
Модулите са предназначени изключително за приложения, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията.

Версии за подов монтаж с 4 извода нагоре – отлични за тесни помещения

 • Ефективност на рекуперация до 75%
 • Въз основа на изискванията на клиента
 • Голяма компактност
 • Интегрирано отопление и охлаждане
 • Стандартен уеб интерфейс (само система за управление RD5)
 • Приложение за смартфони
 • Съвместимост с BMS
 • Хигиенно изпълнение съгласно VDI 6022
 • Вентилатори тип EC – топ немско качество
 • Отлични термични свойства
 • Циркулационна клапа
 • 100% байпас
 • Регулиране по постоянен поток
 • Регулиране по постоянно налягане
 • Вертикален вариант с 4 извода нагоре

Свързани продукти

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.