Skip to content
Софтуер за проектиране

Софтуер Софтуер за проектиране

Софтуер

Софтуер за проектиране

Фирма „АТРЕА“ ООД представя на обществеността софтуер за проектиране на компактни модули ДУПЛЕКС и вентилация на (големи) кухни. Засега програмата се разпространява под формата на фрийуер (свободно разпространяван софтуер).

№ на версията 9.40.381
Дата на издаване 17. 1. 2024
Описание на промените и допълненията readme_dup_bg.rtf (123,33 KB)
Ограничение на функционалността до 31. 5. 2024
Изтегляне (пълна версия) adu_09_40_381_bgat.exe (142,24 MB)

Моля, изпратете ни Вашия опит, мнения и докладвайте за възможни грешки и недостатъци.

Building Information Modelling

Съвместимост с BIM

Програмата за проектиране позволява експорт на избраното устройство във формати RFA и IFC, включително цялата техническа информация (тегло, въздушен капацитет, статично налягане, ефективност на рекуперацията, консумация на енергия и т.н.) с активни конектори за свързване на всички тръби и медии.

Експорт на модулите DUPLEX във формат RFA

Софтуерът за проектиране поддържа директен експорт във формат Revit Family (RFA). За създаване на модела е необходима връзка с интернет. След това моделът може да бъде добавен към проекта в Autodesk Revit, без да е необходимо да инсталирате допълнителни добавки.

Експортиране на модулите DUPLEX във формата IFC

Ако програмата Autodesk Revit и програмата Проектиране присъстват в един и същи компютър, в Revit автоматично се допълва възможност за импорт на IFC файла и възниква пряко двустранно свързване на програмата Проектиране и програмата Revit. Ако импортирате IFC файл в Revit на компютър, на който не е инсталирана програмата Проектиране, трябва да инсталирате добавка към Revit, която ще гарантира безпроблемно импортиране. Изтеглете тази добавка по-долу.

Поддържани версии 2017-2024
Изтегли aduforrevit_1.0.6.exe (22,48 MB)

Моля, изпратете ни Вашия опит, мнения и докладвайте за възможни грешки и недостатъци.

Инструкция за експортиране на RFA и IFC модела от софтуера за проектиране и импортирането му в Revit


Лицензионно споразумение

Програмата "Модули DUPLEX" се предлага с това лицензно споразумение. Получавайки, използвайки или копирайки тази програма, вие се съгласявате, че сте прочели, разбрали това лицензно споразумение и че ще спазвате посочените в него условия.

Описание на програмата

Програмата подпомага и улеснява цялостното техническо проектиране на продуктите на „АТРЕА“.

След стартиране на програмата е възможно да отворите предварително записан проект или да създадете нов.

1. Общо приложение

 • универсални вентилационни модули DUPLEX Flexi и Flexi-V, DUPLEX Multi, DUPLEX MultiEco, DUPLEX Roto, DUPLEX RS5 и DUPLEX Basic с рекуперация на топлина, включително допълнителни приспособления
 • интериорни вентилационни модули DUPLEX Inter и DUPLEX Inter-H
 • специални модули за жилищни сгради DUPLEX Silent
 • малки вентилационни модули DUPLEX Pro/Pro-V, DUPLEX Easy2 и DUPLEX Slim
 • самостоятелни рекуперативни топлообменници от серията RV...
 • модули за басейни DUPLEX RDH5-L

Ръководство за запознаване с проектантския софтуер
Ръководството улеснява първите стъпки. Изтеглете pdf версия или Powerpoint презентация.

Проектирането на модула се извършва в следните стъпки, които съответстват на стандартния процес при проектиране на ВКТ модул:

 1. Описание на действие
  Въвеждат се основни идентификационни данни за проектантската фирма, за клиента или името на действието.
 2. Избор на подходящ модул в ръководството
  Ръководството ще препоръча модул според нужния въздушен поток или местоположението на модула (на закрито, на открито).
 3. Избор на климатичен район
  В зависимост от разложението на модула софтуерът попълва данни за температурата и влажността на външния въздух.
 4. Конструкция
  Избор на местоположение и конструкция на модула; разположение, размер и форма на дюзите. Доставка на уреда като цяло/на части.
 5. Работна точка
  a) Изискван дебит на подавания и изсмуквания възду
  b) Външно статично налягане, необходимо за преноса на въздуха
  c) Поставяне на байпасни и циркулационни клапи, спирателни клапани на подаването или изсмукването
  d) Уточняване на избрания клас на филтрация
  e) Уточняване на температурата и влажността на изсмуквания въздух
  f) Настройване на температурата на подавания въздух чрез добавяне на нагревател или охладител на въздуха
 6. Вградено регулиране
  Избор на подходящо регулиране от предлаганите видове. напр. регулирането RD5 позволява дистанционен достъп до модула през интернет или от локална мрежа.

2. Вентилация чрез система със SMART/EASY кутии

 • централна вентилация с регулатори на дебита SMART box или EASY box
 • това решение е подходящо преди всичко за жилищни блокове, офис сгради, училища, хотели и всички други сгради с повече независимо вентилирани секции.

3. Изсмукване на въздух от (големи) кухни през таван или аспиратори

 • изчисляване и проектиране на вентилация на кухни от всички категории (с изключение на кухни на жилища) в съответствие с директивите VDI 2052 и EN16282, според производството на топлина и влажност от инсталираните уреди
 • конструктивно проектиране на вентилационни тавани и аспиратори от фирма „АТРЕА“A съгласно указанията за тяхното проектиране

Проектирането се извършва в следните стъпки:

 1. Обработвано действие
  Въведете основни идентификационни данни за проектантската, име на действието.
 2. Помещения
  Определяне на размерите на помещението, избор на тип кухня. Съгласно директивата коефициентът на едновременност се определя според вида кухня. След съгласуване с потребителя/технолога може да бъде избран различен фактор. В същото време тук се избира методът на вентилация, който може да бъде или система аспиратори, или вентилационен таван.
 3. Кухненски уреди
  За да се определи правилната мощност на изсмукване, трябва да се внимава за точното въвеждане на инсталираните уреди. Програмата предлага избор от база данни, която съдържа както конкретни уреди от някои производители, така и общи категории.
  За всеки уред трябва да се определи дали се изсмуква директно от аспиратора, или се намира извън аспиратора и въздухът трябва да се изсмуква от пространството на кухннята При свободностоящи уреди местоположението на уреда спрямо стената също е важно за определяне на коефициента на редукционния позиционен фактор.
 4. Програмни изходи
  Важно допълнение към програмата е модулът за печат, който позволява:
  • да се разпечата пълен технически доклад
  • да се разпечата спецификацията на аспиратора или вентилационния таван
  • да се разпечатат каталожните листове на аспираторите и регулаторите
  • да се разпечата електрическата схема
  • тези разпечатки могат също да бъдат експортирани във формат txt, rtf, doc (формат на Microsoft WORD) и редактирани по всякакъв начин
  • проектираният аспиратор може да бъде експортиран от програмата във формат DXF (AutoCAD), с избор на слоеве и 2D / 3D изглед

4. Отопление, охлаждане и вентилация на еднофамилна къща или апартамент с модул с циркулация

 • модули за отопление с горещ въздух и за охлаждане серия DUPLEX R5, тази част включва и изчисления на количеството въздух въз основа на топлинните загуби на обектите

Програмни изходи


Печат и експорт на техническата спецификация

Следните позиции могат да бъдат разпечатани, експортирани в pdf формат (Acrobat), OneNote или XPS Document Writer:

 • Техническо описание на модула
 • Чертеж с размери на модула
 • Изисквания към сградата от гледна точка на разполагането на модулите
 • Вентилационна и климатизационна схема, показваща температурата и относителната влажност на пренасяния въздух
 • Електрическа схема на уреда
 • H-x диаграма
 • Параметри по ErP (Ecodesign)

Позициите могат да бъдат отпечатани и обобщени в рамките на техническата спецификация.


Експорт във формат DXF

Проектираният модул може да се експортира директно от програмата във формат DXF (AutoCAD), с избор на слоеве и 2D / 3D изглед.
Експортиране във формат за BIM (Building Information Modelling)


Софтуерът за проектиране експортира избраните единици във формати RFA или IFC, включително цялата техническа информация (тегло, въздушен капацитет, статично налягане, ефективност на рекуперацията, консумация на енергия и т.н.) с активни конектори за свързване на всички тръби и медии.
Подробни инструкции можете да намерите в раздела Съвместимост с BIM.Изпращане на проекта по имейл

Като изберете Действия > Изпращане по имейл отваряте лист с указания, където можете лесно да генерирате имейл с файла с проекта, техническата спецификация и данните, експортирани във формати, използвани от професиите надолу по веригата.

Каталожни листове

Софтуерът предлага за изтегляне каталожни листове , маркетингови брошури и линкове към видеоклипове с инструкции за модулите DUPLEX.

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.