Skip to content

DUPLEX Basic-N
1400–15100

 • Външен покривен монтаж

 • Топлообменник с кръстосан поток

 • 75% ефективност на рекуперация на топлина

 • 100% адаптируем

 • Всички регистри са вградени

 • Plug´n´Play

Summary marketing catalogue DUPLEX Basic

Technical catalogue DUPLEX 1400–15100 Basic-N

Забележително, изцяло ново поколение на нашите покривни компактни ОВК модули по поръчка. Тези модули могат да бъдат 100% адаптирани към проекта и разполагат с нашия нов професионален кръстосан топлообменник с ефективност на рекуперация на топлината до 75%. Модулите DUPLEX Basic могат по избор бъдат оборудвани с вградени допълнителни аксесоари – водно или електрическо отопление, водно или директно охлаждане, спирателни клапи, байпаси и рециркулация и др. Особеност на това ново поколение е неговата голяма компактност с максимален акцент върху минималната височина и иновативното решения на „АТРЕА“ за елиминиране на топлинните загуби.
Модулите са предназначени изключително за приложения, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията.

 • Модул за покривен монтаж с уникална връзка към въздуховодите отдолу

 • Ефективност на възстановяване на топлината до 75%
 • Въз основа на изискванията на клиента
 • Компактен и полукомпактен дизайн
 • Интегрирано отопление и охлаждане
 • Стандартен уеб интерфейс (само система за управление RD5)
 • Приложение за смартфони
 • Съвместимост с BMS
 • Хигиенно изпълнение съгласно VDI 6022
 • Вентилатори тип EC - топ немско качество
 • Отлични термични свойства
 • Циркулационна клапа
 • 100% байпас
 • Регулиране по постоянен поток и налягане
 • Готов за транспортиране с кран
 • Лесно достъпна сервизна врата
 • Вградена система за управление

Свързани продукти

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.