Skip to content

Lägenhetsbyggnader

Publicerad:

Lyxiga lägenheter och hus Amber Forest, Rumänien

Amber Forest är ett lyxigt grönt bostadsområde i Rumänien.

Husen är baserade på bioklimatiska designprinciper och energistandarder för ett passivhus. I detta avseende uppfyller de principerna från det tyska institutet för passivhus för att nå följande energieffektivitetsmål: bästa möjliga isolering, inga köldbryggor, termisk vinst från solvärme och interna värmesystem, en utmärkt tätningsnivå och en god inomhusluftkvalitet, som tillhandahålls av toppmoderna ventilationssystem med värmeåtervinning.

Genomförande: 2022

Utrustning:
300 st DUPLEX 250 Easy +  kanalsystem

Lyxiga lägenheter och hus Amber Forest, Rumänien #1
Lyxiga lägenheter och hus Amber Forest, Rumänien #2
Lyxiga lägenheter och hus Amber Forest, Rumänien #3

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.