DUPLEX RDH5-L-enheten är utformad för att ventilera våtutrymmen i mindre pooler och spa. Tack vare den innovativa lösningen som bygger på tillräcklig värmeåtervinning kan ventilation, extra cirkulation och eventuell återuppvärmning säkerställa en lämplig inomhusmiljö utan behov av en inbyggd eller extern avfuktare. Det är därför en ekonomiskt intressant och fullt funktionell lösning för ventilation av sådana utrymmen.