Skip to content

DUPLEX MultiEco
500–9000

 • Вътрешен монтаж

 • Eкодизайн

 • Противопоточен топлообменник

 • >90% ефективност на рекуперация на топлина

 • 100% адаптируем

 • Всички регистри са вградени

 • Plug´n´Play

Търговски каталог DUPLEX MultiEco

Tехнически каталог DUPLEX 500–9000 MultiEco

Фотографии на продукта

Забележително изцяло ново поколение на нашите компактни ОВК модули по поръчка. Тези модули могат да бъдат 100% адаптирани към проекта и разполагат с нашия професионален топлообменник S7 с ефективност на рекуперацията на топлината до 93%. Модулите DUPLEX MultiEco могат да бъдат оборудвани по избор с вградени или с външни секции – водно или електрическо отопление, водно или директно охлаждане, спирателни клапи, байпаси и рециркулация и др. Модулите се предлагат и в широка гама от монтажни позиции, включително за окачен таван, за да отговарят на изискванията на всички проекти.
Модули DUPLEX MultiEco са оптимизирани така, че да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията (екодизайн).

Универсален интериорен вариант с възможност за монтаж на пода или под тавана

 • Ефективност на рекуперация на топлината до 93 %
 • Въз основа на изискванията на клиента
 • Компактна и полукомпактна версия
 • Интегрирано отопление и охлаждане
 • Стандартен уеб интерфейс (само система за управление RD5)
 • Приложение за смартфони
 • Модулите отговарят на изискванията съгласно Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията (Екодизайн).
 • Съвместимост с BMS
 • Хигиенно изпълнение съгласно VDI 6022
 • Вентилатори тип EC - топ немско качество
 • Отлични термични свойства
 • Циркулационна клапа
 • 100% байпас
 •  Регулиране по постоянен поток
 •  Регулиране по постоянно налягане

Свързани продукти

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.