Skip to content

DUPLEX MultiEco-V
1500–6500

 • Всички изводи са вертикално насочени

 • Eкодизайн

 • Противопоточен топлообменник

 • >90% ефективност на рекуперация на топлина

 • 100% адаптируем

 • Всички регистри са вградени

 • Plug´n´Play

Търговски каталог DUPLEX MultiEco

Tехнически каталог DUPLEX 1500–6500 MultiEco-V

Фотографии на продукта

Изключително поколение от на нашите компактни ВКТ модули по мярка с всички изводи в посока нагоре. Тези модули могат да бъдат 100% адаптирани към проекта и разполагат с нашия професионален топлообменник S7 с ефективност на обратното получаване на топлина до 93%. Модулите DUPLEX MultiEco-V могат да бъдат оборудвани по избор с вградени или с външни принадлежности – водно или електрическо отопление, водно или директно охлаждане, спирателни вентили, байпаси и рециркулация и др. Модулите се предлагат и в широка гама от монтажни позиции, включително окачени тавани, за да отговарят на изискванията на всички проекти.
Модули DUPLEX MultiEco-V са оптимизирани така, че да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията (екодизайн).

Версии с 4 извода насочени нагоре – отлични за  тесни помещения

 • Ефективност на рекуперация до 93 %
 • Въз основа на изискванията на клиента
 • Голяма компактност
 • Интегрирано отопление и охлаждане
 • Стандартен уеб интерфейс (само система за управление RD5)
 • Приложение за смартфони
 • Модулите отговарят на изискванията съгласно Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията (Екодизайн).
 • Съвместимост с BMS
 • Хигиенна версия съгласно VDI 6022
 • Вентилатори тип EC – топ немско качество
 • Отлични термични свойства
 • Циркулационна клапа
 • 100% байпас
 • Регулиране по постоянен поток
 • Регулиране по постоянно налягане
 • Вертикален дизайн с 4 извода насочени нагоре

Свързани продукти

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.