Skip to content

DUPLEX MultiEco
500–9000

 • Instalacja wewnętrzna

 • Ecodesign

 • Wymiennik krzyżowy

 • >90% sprawność odzysku ciepła

 • 100% dostosowane

 • Wszystkie cewki w środku

 • Tryb Plug´n´Play

Skrócony katalog marketingowy DUPLEX MultiEco

Katalog techniczny DUPLEX 500–9000 MultiEco

Zdjęcia produktów

Doskonała generacja naszych niestandardowych kompaktowych jednostek HVAC. Jednostki te mogą być w 100% dostosowane do projektu i mają nasz profesjonalny wymiennik ciepła S7 o sprawności odzysku ciepła do 93%. Jednostki DUPLEX MultiEco mogą być opcjonalnie wyposażone w wbudowane lub zewnętrzne akcesoria – ogrzewanie wodne lub elektryczne, chłodzenie wodne lub bezpośrednie, przepustnice odcinające, obejście i recyrkulacja itp. Jednostki są dostępne również w szerokiej gamie pozycji montażowych, w tym pod sufitem, aby spełnić wymagania wszystkich projektów.
Jednostki DUPLEX MultiEco zoptymalizowane pod kątem zgodności z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 (ekoprojekt).

Universal indoor version s with floor-standing, under-ceiling and floor-standing flat installation

 • Sprawność odzysku ciepła do 93%
 • Dostosowane do wymagań klienta
 • Kompaktowa i półkompaktowa konstrukcja
 • Zintegrowane ogrzewanie i chłodzenie
 • Interfejs internetowy w standardzie (tylko system sterowania RD5)
 • Aplikacja na smartfona
 • Urządzenia spełniają wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 (Ecodesign)
 • Kompatybilność z BMS
 • Wersja higieniczna zgodnie z VDI 6022
 • Wentylatory typu EC – najwyższa niemiecka jakość
 • Świetne właściwości termiczne
 • Przepustnica cyrkulacyjna
 • 100% by-pass
 • Stała kontrola przepływu powietrza
 • Kontrola stałego ciśnienia

Produkty powiązane

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.