Skip to content

DUPLEX Multi
500–11000

 • Вътрешен монтаж

 • Противопоточен топлообменник

 • >90% ефективност на рекуперация на топлина

 • 100% адаптируем

 • Всички регистри са вградени

 • Plug´n´Play

Summary marketing catalogue DUPLEX Multi

Tехнически каталог DUPLEX 500–11000 Multi

Фотографии на продукта

Забележително поколение на нашите компактни поръчкови ОВК модули. Тези модули могат да бъдат 100% адаптирани към проекта и разполагат с нашия професионален топлообменник S7 с ефективност на рекуперация до 93%. Модулите DUPLEX Multi могат да бъдат оборудвани по избор с вградени или с външни секции – водно или електрическо отопление, водно или директно охлаждане, спирателни клапи, байпаси и рециркулация и др. Модулите се предлагат и в широка гама от монтажни позиции, включително за монтаж в окачен таван, за да отговарят на изискванията на всички проекти.

Универсален интериорен вариант с възможност за монтаж на пода или под тавана

 • Ефективност на рекуперация на топлината до 93 %
 • Въз основа на изискванията на клиента
 • Компактна и полукомпактна версия
 • Интегрирано отопление и охлаждане
 • Стандартен уеб интерфейс (само система за управление RD5)
 • Приложение за смартфони
 • Модулите отговарят на изискванията съгласно Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията (Екодизайн).
 • Съвместимост с BMS
 • Хигиеннно изпълнение съгласно VDI 6022
 • Вентилатори тип EC - топ немско качество
 • Отлични термични свойства
 • Циркулационна клапа
 • 100% байпас
 • Регулиране по постоянен поток
 • Регулиране по постоянно налягане

Свързани продукти

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.