Skip to content

DUPLEX Multi-V
1500–8000

 • Всички изводи са вертикално насочени

 • Противопоточен топлообменник

 • >90% ефективност на рекуперация на топлина

 • 100% адаптируем

 • Всички регистри са вградени

 • Plug´n´Play

Summary marketing catalogue DUPLEX Multi

Tехнически каталог DUPLEX 1500–8000 Multi-V

Фотографии на продукта

Изключително поколение от на нашите компактни ОВК модули с всички изводи в посока нагоре. Тези модули могат да бъдат 100% адаптирани към проекта и разполагат с нашия професионален топлообменник S7 с ефективност на рекуперация до 93%. Модулите DUPLEX Multi-V могат да бъдат оборудвани по избор с вградени или с външни секции – водно или електрическо отопление, водно или директно охлаждане, спирателни клапи, байпас, рециркулация и др. Модулите се предлагат и в широка гама от монтажни позиции, за да отговарят на изискванията на всички проекти.

Версии с 4 извода насочени нагоре – отлични за  тесни помещения

 • Ефективност на рекуперация до 93 %
 • Въз основа на изискванията на клиента
 • Голяма компактност
 • Интегрирано отопление и охлаждане
 • Стандартен уеб интерфейс (само система за управление RD5)
 • Приложение за смартфони
 • Модулите отговарят на изискванията съгласно Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията (Екодизайн).
 • Съвместимост с BMS
 • Хигиенна версия съгласно VDI 6022
 • Вентилатори тип EC – топ немско качество
 • Отлични термични свойства
 • Циркулационна клапа
 • 100% байпас
 • Регулиране по постоянен поток
 • Регулиране по постоянно налягане
 • Вертикален дизайн с 4 извода насочени нагоре

Свързани продукти

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.