Skip to content

DUPLEX Multi-N
1500–11000

 • Външен покривен монтаж

 • Противопоточен топлообменник

 • >93% ефективност на рекуперация на топлина

 • 100% адаптируем

 • Всички регистри са вградени

 • Plug´n´Play

Summary marketing catalogue DUPLEX Multi

Tехнически каталог DUPLEX 1500–11000 Multi-N

Фотографии на продукта

Изключителното поколение на нашите покривни компактни ОВК модули. Тези модули са 100% адаптируеми към проекта и разполагат с нашия професионален топлообменник S7 с ефективност на възстановяване на топлината до 93%. Модулите DUPLEX Multi-N могат по избор да бъдат оборудвани с вградени допълнителни секции – водно или електрическо отопление, водно или директно охлаждане, спирателни клапи, байпаси и рециркулация и др. Особеност на това ново поколение е неговата голяма компактност с максимален акцент върху минималната височина и иновативното решения на ATPEA за елиминиране на топлинните загуби.

Устройство за покривен монтаж с уникална връзка към въздуховодите отдолу

 • Ефективност на рекуперацията на топлината до 93 %
 • Въз основа на изискванията на клиента
 • Компактна и полукомпактна версия
 • Интегрирано отопление и охлаждане
 • Стандартен уеб интерфейс (само система за управление RD5)
 • Приложение за смартфони
 • Съвместимост с BMS
 • Модулите отговарят на изискванията съгласно Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията (Екодизайн).
 • Хигиенна версия съгласно VDI 6022
 • Вентилатори тип EC – топ немско качество
 • Отлични термични свойства
 • Циркулационна клапа
 • 100 % байпас
 • Регулиране по постоянен поток и налягане на въздуха
 • Подготвени за транспортиране с кран
 • Лесно достъпна
 • Вградена система за управление

Свързани продукти

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.