Skip to content

Производствени новини

Публикувано на:

Софтуер за проектиране ATPEA за BIM

Софтуерът на ATPEA за проектиране на вентилационни и климатични инсталации поддържа експортиране на избрани устройства във формат RFA, който е основният формат на приложението Autodesk Revit.

Софтуер за проектиране ATPEA за BIM

По този начин инсталацията се експортира, с цялата техническа информация (тегло, въздушен поток, налягане, ефективност, подавана мощност и т.н.) с активни конектори за свързване с всякакви въздуховоди и среди. Моделът RFA може бързо да бъде интегриран в приложението Autodesk Revit.

Other articles

Нови електрически нагреватели за въздух

Всички новини

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.