Skip to content

DUPLEX Flexi-V
500–3500

  • Вертикална версия

  • Складови наличности/възможност за модифициране на място

  • Противопоточен топлообменник

  • >90% ефективност на рекуперацията на топлина

  • Plug´n´Play

Marketing catalogue DUPLEX Flexi-V

Technical catalogue DUPLEX 500–3500 Flexi-V

Фотографии на продукта

Серийно произвежданите вентилационни модули DUPLEX Flexi-V са оборудвани с високоефективни пластинчати топлообменници, които постигат ефективност на рекуперация до 93% с ниски загуби на налягане. Не по-малко важна част и буквално двигател са новите EC вентилатори с най-високо качество– продукти на световноизвестните производители ebm-papst и Ziehl Abegg. С оглед на акцентирането върху енергоспестяването и повишаването на ефективността на оборудването, от само себе си се разбира, че EC вентилаторите в цялата си гама отговарят на изискванията на директивата за вентилатори ErP 2015 и дори значително ги надвишават. Цялата гама DUPLEX Flexi-V се произвежда в универсален дизайн и осигурява висока вариативност. В основната си конфигурация модулите съдържат два независимо управлявани EC вентилатора с извити назад лопатки, пластинчати топлообменници за рекуперация на топлина с голяма топлообменна повърхност и висока ефективност, вадещи се филтри за подавания и отвеждания въздух клас ePM10 50%  (класифицирани съгласно EN ISO 16890) и вътрешни байпасни клапи със сервозадвижване. В корпуса на вентилационните модули е използвана безрамкова конструкция тип сандвич с отлична топлоизолация и минимизиране на термомостовете, което повишава икономичността на устройствата. Съгласно класификацията EN 1886 устройствата отговарят на клас топлоизолация T2 и клас коефициент на топлинен мост TB2.

DUPLEX Flexi-V може да се допълни с:

  • двустепенна филтрация на въздуха от входното и изходното разклонение,
  • вграден отоплителен регистър (воден или електрически),
  • вграден регистър за охлаждане (воден или с директен изпарител),
  • вграден електрически предварителен нагревател за защита на рекуперативния топлообменник.

Друго предимство е простата смяна на посоката на подаване и отвеждане на въздуха чрез въвеждане на един единствен параметър в системата за управление (при регулиране RD5). Цялата система за измерване и регулиране е базирана на принципа plug & play.

Свързани продукти

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.