Skip to content

DUPLEX Silent-N
1400–2400

Специални покривни вентилационни и климатични модули с много добро заглушаване на шума.

Marketing catalogue DUPLEX Silent-N

Tехнически каталог DUPLEX 1400–2400 Silent-N

Фотографии на продукта

Компактни вентилационни модули за покривен монтаж с противопоточен рекуперативен топлообменник и интегрирани шумозаглушители. Модулите се произвеждат в два типоразмера – DUPLEX 1400 и 2400 Silent-N – и са предназначени за вентилация във всички обществени и жилищни сгради, където се набляга на тихата работа и намаляването на застроената площ. Интегрираните шумозаглушители и изводи, разположени директно под уреда от страната на подаването и отвеждането на въздуха, елиминират конвенционалните решения с въздуховоди и шумозаглушители на покрива.

Модулите имат основна рамка с регулируема основа за правилно подравняване и са оборудвани с виброизолиращи елементи за елиминиране на пренасянето на вибрации към строителните конструкции. Предлагат се няколко класа интегрирани системи за управление, включително най-добрата система за управление от серията RD5 с интегриран уеб сървър и свързване с интернет, седмично програмиране, автоматична защита срещу замръзване на топлообменника за рекуперация на топлина, вентилиране с постоянна скорост или постоянно налягане на въздуха и управление на производителността чрез сензори (напр. на CO2).

Покривен модул с вградени шумозаглушители за максимално елиминиране на шума

 • До 93% ефективност на рекуперация на топлината благодарение на противопоточните топлообменници ATREA S4 / S5.
 • Намаляване на разходите за енергия
 • Капацитет  – 1400 и 2400 m3/h
 • Идеални за комбинация със SMART или EASY боксове
 • Изолиране на топлинните мостове (клас TB1)
 • Лесен монтаж на място, включително нивелиране и стабилизиране на модула
 • Отлична топлоизолация на корпуса (клас Т2)
 • Изолирана базова рамка, включително клапи и изолатори на вибрации
 • Опционно вграден електрически предварителен нагревател PTC
 • Автоматична защита против замръзване в стандартната доставка
 • Вентилатори тип EC (Ziehl Abegg)
 • Ниска консумация на енергия
 • Най-добрите налични акустични параметри в своя клас
 • Касетъчен филтър клас ePM10 50 % (M5) или ePM1 55 % (F7)
 • Ниски инвестиционни разходи
 • Ниско тегло - 225 kg / 330 kg
 • Няколко типа интелигентни изцяло вградени системи за управление според сложността на приложението
 • Забележителната компактност на новите типове модули гарантира спестяване на пространство до 60% в сравнение с подобни варианти
 • Пълна интеграция с проектантския софтуер на  „АТРЕА“

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.