Skip to content

Изложби, семинари и уебинари

Публикувано на:

Лекция в Техническия университет във Вроцлав

Стараем се да работим в тясно сътрудничество с проектантите, тъй като те са един от двата най-важни канала за реализация на професионална вентилация. Затова се опитваме да бъдем близо до университетите, които осигуряват нови проектанти за пазара. В много страни работим в тясно сътрудничество с главните експерти в съответните факултети и понякога участваме в лекции.

Лекция в Техническия университет във Вроцлав

Тук изнасяме лекции на около шейсет студенти – бъдещи проектанти и конструктори – за нашия професионален софтуер за проектиране в Техническия университет във Вроцлав, Полша. Цели два часа никой не използваше смартфона си – толкова интересно говореха колегите :-)!

Other articles

Cookies consent

For the best experience of using our website, we need your consent to the processing of cookies. These are small files that are temporarily stored in your browser. Thank you for giving it to us and helping us to further improve the website.